Ganzen verjagen als een dienst

Wij bieden het verjagen aan als een dienst waarbij wij verantwoordelijk zijn voor het leeg houden van de velden. Zo nemen we de zorgen over de ganzen weg van de agrariër.

samenwerking

Omdat we grote gebieden tegelijk gansvrij kunnen maken, kunnen we meerdere agrariërs tegelijk bedienen. We coördineren het verjagen met ons flexibele sensorennetwerk in de gehele polder en voorkomen dat ganzen pingpongen tussen dezelfde velden.

CONTINUÏTEIT 

We komen zo vaak als nodig is, zelfs meerder keren per dag. Door ons sensorennetwerk, weten we direct wanneer en waar we moeten zijn en komen we in actie. We detecteren de ganzen al voor ze geland zijn en kunnen daarmee snel tot verjagen over gaan. Na één à twee maanden gaan ganzen het gebied ontwijken, waarmee de overlast afneemt. 

Vaste prijs per maand

Wij hanteren een vaste prijs per maand zodat je als agrariër weet waar je aan toe bent. Als meerdere aansluitende agrariërs klant zijn, hoeven wij niet per boer te verjagen, maar kunnen dit in één vlucht voor grotere stukken land doen. Daarmee kunnen we de kosten laag houden.

EFFICIËNTIE 

Door middel van sensoren in het veld en slimme technologie houden we bij waar de ganzen wanneer zitten. Zo kunnen wij ze snel verjagen.

faciliteren van onderzoek naar verschillende diersoorten

Met onze sensoren zijn wij in staat om real time informatie te leveren over de aanwezigheid van verschillende diersoorten over grote gebieden. Wij bieden het tracken van diersoorten en het weergeven van deze data in een overzichtelijk dashboard aan. Hierbij dragen wij zorg voor zowel het onderhoudt van de sensoren als de infrastructuur die erachter zit.

CONTINUE dataverzameling

Door het in kaart brengen van locaties van verschillende diersoorten 24 uur per dag, leveren wij een bijdrage aan het doen van (wetenschappelijk) onderzoek naar het gedrag van verschillende diersoorten, zoals weidevogels en vleermuizen.

datascience

Met onze dashboards kunnen we helpen analyse van de verkregen data te vergemakkelijken. Het levert duidelijke weergaven van de verkregen data, zoals bijvoorbeeld het visualiseren van diergedrag door de tijd heen. Alle ruwe data is altijd te downloaden voor eigen analyse.

maatwerk

We kijken naar uw businesscase om samen met u te bepalen om welk type sensoren en welke inzichten voor u belangrijk zijn.

EFFICIËNTIE 

De sensoren zijn op afstand uit te lezen, waardoor het niet langer noodzakelijk is om zelf aanwezig te zijn tijdens de metingen.